Vestteknikk er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Helt siden starten i 1984 har bedriften levert produkter innenfor gassmåling og åndedrettsvern til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø.

Sikkert arbeidsmiljø er langt mer enn fysiske produkter. Vi bistår derfor eksisterende og nye kunder med rådgivning, opplæring og kurs slik at alle aspekter av sikkert arbeidsmiljø blir tatt vare på. Til enhver tid er vi oppdatert på gjeldende lover og krav fra myndighetene.

I dag holder vi til på Forus vest. Her har vi undervisningsrom, lager og et godt utstyrt serviceverksted. Vi tilbyr komplette servicepakker innen brannvernutstyr for offshore og shipping. De fleste kundene våre opererer innen olje og gass, shipping, stat og kommune og verftsindustrien.

Vestteknikk har kunnskapen, erfaringen og ikke minst utstyret som verner deg i din arbeidshverdag.